Michał Kaluga

Psychoterapia i pomoc psychologiczna

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedza kilka konsultacji, które służą omówieniu problemu i określeniu wstępnych celów. Jest to także okazja do skonsultowania różnych pytań czy wątpliwości dotyczących tego, czym jest psychoterapia i w jaki sposób może okazać się pomocna.

Najczęściej po 3-4 konsultacjach, jeśli psychoterapia jest zasadna w przypadku zgłaszanych trudności, wspólnie ustalamy m.in. warunki odbywania się spotkań, cele i metody terapii, czy zasady poufności. W psychoterapii takie ustalenia pomiędzy klientem/pacjentem a psychoterapeutą nazywa się kontraktem terapeutycznym.

W pracy terapeuty zwracam szczególną uwagę na relacje – zarówno na te, opisywane w rozmowie, jak i relację budowaną z osobą, która się do mnie zgłasza. Wierzę, że to właśnie dobrej jakości relacje wpływają na dobrostan człowieka. Uważam również, że świadomość tego, jak je tworzymy, jest źródłem wiedzy o nas samych. Dzięki rozmowie i spotkaniu z drugim człowiekiem często to, co wydaje się być chaosem, może zostać nazwane i uporządkowane.

W trakcie spotkań staram się koncentrować na przyglądaniu się emocjom i sposobom ich wyrażania. Zachęcam również do zwracania uwagi na unikanie nieprzyjemnych myśli i uczuć. Często utrzymanie ich na co dzień poza świadomością kosztuje wiele energii, wywołuje różnego rodzaju objawy i wpływa negatywnie na jakość życia.

Innym ważnym aspektem, nad którym pracuję z osobami w ramach psychoterapii, jest zidentyfikowanie i zrozumienie powracających wzorców budowania relacji, czy też schematów przeżywania różnych, problematycznych sytuacji. Wtedy przydatne staje się wspólne badanie teraźniejszości z perspektywy przeszłości – rozmawiamy o ważnych relacjach, o dzieciństwie, czy okresie dorastania. Wszystko po to, aby poznać lepiej siebie, swoje indywidualne właściwości, różnego rodzaju wrażliwe obszary psychiki i uczyć się przejmowania kontroli nad tzw. błędnymi kołami, które do tej pory były przyczyną różnego rodzaju cierpienia czy niepowodzeń.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat moich kompetencji oraz w jakiego rodzaju problemach udzielam pomocy.

W razie pytań, zachęcam również do kontaktu.