Michał Kaluga

Psychoterapia i pomoc psychologiczna

Cennik


Konsultacja psychologiczna
i psychoterapeutyczna

Tego rodzaju spotkanie może służyć przykładowo:

  • omówieniu problemu tzn. zdiagnozowaniu potrzeb i pomoc w zrozumieniu zgłaszanego problemu,
  • rozpoznaniu czynników potrzebnych do dokonania zmiany i określeniu zasobów do poradzenia sobie ze zgłaszanymi trudnościami,
  • zaproponowaniu wstępnych celów, które mogłyby zostać zrealizowane za pomocą psychoterapii (jeśli psychoterapia jest zasadna w przypadku zgłaszanych trudności),
  • skonsultowaniu pytań dotyczących tego, czym jest psychoterapia i w jaki sposób może okazać się pomocna.

Psychoterapia indywidualna
(w formie stacjonarnej lub online)

Psychoterapia indywidualna polega na regularnych spotkaniach (najczęściej raz w tygodniu), które mają określony cel, uzgodniony podczas konsultacji poprzedzających podjęcie psychoterapii.

Z psychoterapii mogą korzystać osoby zmagające się zarówno z krótkotrwałym kryzysem, jak i doświadczające przewlekłych trudności, które zakłócają codziennie funkcjonowanie.

Podstawowym celem psychoterapii jest towarzyszenie osobie w zmianie/modyfikacji zachowań, schematów myślenia, sposobów przeżywania i regulacji emocji, czy też innych osobistych właściwości.

Więcej na temat prowadzonej przeze mnie terapii znajduje się tutaj.


Płatność możliwa jest przelewem lub gotówką.
W przypadku sesji online, płatności należy dokonać przed spotkaniem.